خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : نژاد دوخون

بایگانی/آرشیو برچسب ها : نژاد دوخون

نتایج هفته هجدهم از مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

مادیون مرجع اخبار سوارکاری-نتایج هفته هجدهم از مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس به گزارش مادیون مرجع اخبار سوارکاری – هجدهمین دوره از مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس با حضور علاقمندان به رشته سوارکاری در روز پنج شنبه 97/12/02  ساعت 12 ظهر در مجموعه سوارکاری گنبد برگزار گردید. در این مسابقات 77 راس …

بیشتر بخوانید »

لیست نهایی اسب های شرکت کننده در هفته هجدهم از مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

مادیون مرجع اخبار سوارکاری_لیست نهایی اسب های شرکت کننده در هفته هجدهم از مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس به گزارش مادیون مرجع اخبار سوارکاری هجدهمین هفته از مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس در روز پنج شنبه مورخ 97/12/02 در مجموعه سوارکاری گنبد کاووس با حضور جمعی از سوارکاران در ساعت 12/30 دقیقه برگزار خواهد …

بیشتر بخوانید »

نتایج هفته هفدهم از مسابقات اسبدوانی کورس گنبد کاووس

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

مادیون مرجع اخبار سوارکاری – نتایج هفته هفدهم از مسابقات اسبدوانی کورس گنبد کاووس به گزارش مادیون مرجع اخبار سوارکاری – هفدهمین دوره از مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس با حضور علاقمندان به رشته سوارکاری در روز جمعه 97/11/26  ساعت 12 ظهر در مجموعه سوارکاری گنبد برگزار گردید.   در این مسابقات …

بیشتر بخوانید »

لیست نهایی هفته چهاردهم مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس

مادیون مرجع اخبار سوارکاری- لیست نهایی هفته چهاردهم مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس به گزارش مادیون مرجع اخبار سوارکاری چهاردهمین هفته از مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس در روز پنج شنبه مورخ 97/11/11 در مجموعه سوارکاری گنبد کاووس با حضور جمعی از سوارکاران در ساعت 12/30 دقیقه برگزار خواهد شد. دور اول هفته …

بیشتر بخوانید »

نتایج هفته سیزدهم مسابقات اسبدوانی کورس گنبد کاووس

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

مادیون مرجع اخبار سوارکاری – نتایج هفته سیزدهم مسابقات اسبدوانی کورس گنبد کاووس به گزارش مادیون مرجع اخبار سوارکاری – سیزدهمین دوره از مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس با حضور علاقمندان به رشته سوارکاری در روز جمعه 97/11/05  ساعت 12 ظهر در مجموعه سوارکاری گنبد برگزار گردید. در این مسابقات 52 راس …

بیشتر بخوانید »

نتایج هفته دوازدهم مسابقات اسبدوانی کورس گنبد کاووس

هفته دوازدهم مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس

مادیون مرجع اخبار سوارکاری – نتایج هفته دوازدهم مسابقات اسبدوانی کورس گنبد کاووس به گزارش مادیون مرجع اخبار سوارکاری – هفته دوازدهم مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس با حضور علاقمندان به رشته سوارکاری در روز پنج شنبه 97/11/04  ساعت 12 ظهر در مجموعه سوارکاری گنبد برگزار گردید. در این مسابقات 55 …

بیشتر بخوانید »

لیست نهایی هفته سیزدهم مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

مادیون مرجع اخبار سوارکاری- لیست نهایی هفته سیزدهم مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس به گزارش مادیون مرجع اخبار سوارکاری سیزدهم هفته مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس در روز جمعه مورخ 97/11/05 در مجموعه سوارکاری گنبد کاووس با حضور جمعی از سوارکاران در ساعت 12/30 دقیقه برگزار خواهد شد. دور اول هفته سیزدهم مسابقات اسبدوانی …

بیشتر بخوانید »

لیست نهایی اسب های شرکت کننده در هفته دوازدهم مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس

مادیون مرجع اخبار سوارکاری- لیست نهایی اسب های شرکت کننده در هفته دوازدهم مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس به گزارش مادیون مرجع اخبار سوارکاری هفته یازدهم مسابقات اسبدوانی زمستان 97 گنبد کاووس در روز جمعه مورخ 97/10/28 در مجموعه سوارکاری گنبد برگزار خواهد شد. دور اول هفته دوازدهم مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس در …

بیشتر بخوانید »

لیست نهایی اسب های شرکت کننده در هفته یازدهم مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

مادیون مرجع اخبار سوارکاری- لیست نهایی اسب های شرکت کننده در هفته یازدهم مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس به گزارش مادیون مرجع اخبار سوارکاری هفته یازدهم مسابقات اسبدوانی زمستان 97 گنبد کاووس در روز پنج شنبه مورخ 97/10/27 در مجموعه سوارکاری گنبد برگزار خواهد شد. دور اول هفته یازدهم مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس …

بیشتر بخوانید »

نتایج هفته نهم مسابقات اسبدوانی کورس گنبد کاووس

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

مادیون مرجع اخبار سوارکاری – نتایج هفته نهم مسابقات اسبدوانی کورس گنبد کاووس به گزارش مادیون مرجع اخبار سوارکاری – هفته نهم مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس با حضور علاقمندان به رشته سوارکاری در روز پنج شنبه 97/10/20  ساعت 12 ظهر در مجموعه سوارکاری گنبد برگزار گردید.   در این مسابقات 60 …

بیشتر بخوانید »

نتایج هفته هشتم مسابقات اسبدوانی کورس گنبد کاووس

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

مادیون مرجع اخبار سوارکاری- نتایج هفته هشتم مسابقات اسبدوانی کورس گنبد کاووس به گزارش مادیون مرجع اخبار سوارکاری – هفته هشتم مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس با حضور علاقمندان به رشته سوارکاری باشرکت 52 راس اسب در روز جمعه 97/10/14 در مجموعه سوارکاری گنبد برگزار گردید. در این مسابقات 61 راس اسب …

بیشتر بخوانید »

نتایج هفته هفتم مسابقات اسبدوانی زمستان 97 گنبدکاووس

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

مادیون مرجع اخبار سوارکاری- نتایج هفته هفتم مسابقات اسبدوانی زمستان 97 گنبدکاووس به گزارش مادیون مرجع اخبار سوارکاری هفته هفتم مسابقات اسبدوانی کورس زمستان 97 گنبدکاووس با حضور علاقمندان به رشته سوارکاری با 52 راس اسب امروز 97/10/13 روز پنج شنبه  در مجموعه سوارکاری گنبد برگزار گردید. به گزارش مادیون مرجع …

بیشتر بخوانید »