خانه / عکس نامه

عکس نامه

باشگاه سوارکاری شهدا: سیزدهمین رویداد پرش با اسب هیات سوارکاری استان تهران (رده D و E)

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

باشگاه سوارکاری شهدا: سیزدهمین رویداد پرش با اسب هیات سوارکاری استان تهران (رده D و E) به گزارش مادیون سیزدهمین رویداد پرش با اسب هیات سوارکاری استان تهران (ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) ) در تاریخ 13 تیر ماه در باشگاه سوارکاری شهدا تهران در رده های E و D …

بیشتر بخوانید »

گالری تصاویر فینال یازدهمین رویداد پرش با اسب جام آزمون ( رده O3 و A1)

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

گالری تصاویر فینال یازدهمین رویداد پرش با اسب جام آزمون ( رده O3 و A1) به گزارش مادیون یازدهمین رویداد پرش با اسب جام آزمون در تاریخ 4 لغایت 7 تیر ماه  در باشگاه سوارکاری آزمون تهران در رده های C، C1، O، O1، O3، B، B1، A1 برگزار گردید. اکنون …

بیشتر بخوانید »

گالری تصاویر بیستمین رویداد پرش با اسب جام سرهنگ نشاطی

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

گالری تصاویر بیستمین رویداد پرش با اسب جام سرهنگ نشاطی به گزارش مادیون بیستمین رویداد پرش با اسب جام سرهنگ نشاطی در تاریخ 19 لغایت 21 تیر ماه  در باشگاه سوارکاری شهدا ( فرح آباد) تهران در رده های  C1 بزرگسال، D اسبهای زایچه ایرانی، B1 بزرگسال، B نونهال، B نوجوان، …

بیشتر بخوانید »

باشگاه سوارکاری آزمون:یازدهمین رویداد پرش با اسب جام آزمون(رده جوان و نوجوان) روز سوم

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

باشگاه سوارکاری آزمون:یازدهمین رویداد پرش با اسب جام آزمون(رده جوان و نوجوان) روز سوم به گزارش مادیون یازدهمین رویداد پرش با اسب جام آزمون در تاریخ 4 لغایت 7 تیر ماه  در باشگاه سوارکاری آزمون تهران در رده های C، C1، O، O1، O3، B، B1، A1 برگزار گردید. اکنون می …

بیشتر بخوانید »

باشگاه سوارکاری آزمون:یازدهمین رویداد پرش با اسب جام آزمون(رده اسب جوان و نونهال) روز سوم

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

باشگاه سوارکاری آزمون: یازدهمین رویداد پرش با اسب جام آزمون(رده اسب جوان و نونهال) روز سوم به گزارش مادیون یازدهمین رویداد پرش با اسب جام آزمون در تاریخ 4 لغایت 7 تیر ماه  در باشگاه سوارکاری آزمون تهران در رده های C، C1، O، O1، O3، B، B1، A1 برگزار گردید. …

بیشتر بخوانید »

باشگاه سوارکاری آزمون: یازدهمین رویداد پرش با اسب هیات سوارکاری تهران( رده O2) روز دوم

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

باشگاه سوارکاری آزمون: یازدهمین رویداد پرش با اسب هیات سوارکاری تهران( رده O2) روز دوم به گزارش مادیون یازدهمین رویداد پرش با اسب جام آزمون در تاریخ 4 لغایت 7 تیر ماه  در باشگاه سوارکاری آزمون تهران در رده های C، C1، O، O1، O3، B، B1، A1 برگزار گردید. اکنون …

بیشتر بخوانید »

باشگاه سوارکاری آزمون: یازدهمین رویداد پرش با اسب هیات سوارکاری تهران(رده O1)

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

باشگاه سوارکاری آزمون: یازدهمین رویداد پرش با اسب هیات سوارکاری تهران(رده O1) به گزارش مادیون یازدهمین رویداد پرش با اسب هیات سوارکاری استان تهران در تاریخ 4 لغایت 7 تیر ماه  در باشگاه سوارکاری آزمون تهران در رده های C، C1، O، O1، O3، B، B1، A1 برگزار گردید. اکنون می توانید …

بیشتر بخوانید »

باشگاه سوارکاری آزمون: یازدهمین رویداد پرش با اسب هیات سوارکاری تهران(رده C1 و B1)

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

باشگاه سوارکاری آزمون: یازدهمین رویداد پرش با اسب هیات سوارکاری تهران(رده C1 و B1) به گزارش مادیون یازدهمین رویداد پرش با اسب هیات سوارکاری استان تهران در تاریخ 4 لغایت 7 تیر ماه  در باشگاه سوارکاری آزمون تهران در رده های C، C1، O، O1، O3، B، B1، A1 برگزار گردید. اکنون …

بیشتر بخوانید »

باشگاه سوارکاری شهدا: نهمین رویداد پرش با اسب هیات سوارکاری استان تهران (رده E،D وB1)

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

باشگاه سوارکاری شهدا: نهمین رویداد پرش با اسب هیات سوارکاری استان تهران (رده E،D وB1) به گزارش مادیون نهمین رویداد پرش با اسب هیات سوارکاری استان تهران  در روز پنج شنبه مورخ 98/03/23 در باشگاه سوارکاری شهدا  تهران در رده  تمرینی (70-60 سانتی منر) رده  اسب مبتدی، سوار مبتدی، رده E …

بیشتر بخوانید »

باشگاه سوارکاری شهدا:نهمین رویداد پرش با اسب هیات سوارکاری استان تهران (رده اسب و سوار مبتدی)

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

باشگاه سوارکاری شهدا: نهمین رویداد پرش با اسب هیات سوارکاری استان تهران (رده اسب و سوار مبتدی) به گزارش مادیون نهمین رویداد پرش با اسب هیات سوارکاری استان تهران  در روز پنج شنبه مورخ 98/03/23 در باشگاه سوارکاری شهدا  تهران در رده  تمرینی (70-60 سانتی منر) رده  اسب مبتدی، سوار مبتدی، …

بیشتر بخوانید »

باشگاه سوارکاری شهدا: گالری تصاویر مسابقه اسب خالص ایرانی ( رده اسب خالص ایرانی)

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

باشگاه سوارکاری شهدا: گالری تصاویر مسابقه اسب خالص ایرانی ( رده اسب خالص ایرانی) به گزارش مادیون مسابقه اسب خالص ایرانی در روز جمعه مورخ 98/03/17 در باشگاه سوارکاری شهدا  تهران در سه رده  مبتدی، حرفه ای و اسب خالص ایرانی برگزار گردید. اکنون می توانید از لنز دوربین هانیه همتی تصاویر این …

بیشتر بخوانید »

باشگاه سوارکاری شهدا: گالری تصاویر مسابقه اسب خالص ایرانی ( رده مبتدی)

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

باشگاه سوارکاری شهدا: مسابقه اسب خالص ایرانی ( رده مبتدی) به گزارش مادیون مسابقه اسب خالص ایرانی در روز جمعه مورخ 98/03/17 در باشگاه سوارکاری شهدا  تهران در سه رده  مبتدی، حرفه ای و اسب خالص ایرانی برگزار گردید. اکنون می توانید از لنز دوربین هانیه همتی تصاویر این مسابقات را مشاهده نمایید …

بیشتر بخوانید »