خانه / عکس نامه

عکس نامه

گالری تصاویر فینال مسابقات تور قهرمانی ایران: باشگاه سوارکاری بام

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

گالری تصاویر فینال مسابقات تور قهرمانی ایران : باشگاه سوارکاری بام به گزارش مادیون تصاویر فینال مسابقات تور قهرمانی ایران در روز جمعه مورخ 98/02/27 در باشگاه سوارکاری بام در سه رده تور کوچک (جام الو اسب) ، تور بزرگ (جام مادیون) و تور متوسط (جام سبحان بتن) برگزار گردید. اکنون …

بیشتر بخوانید »

گزارش تصویری از روز دوم مسابقات تور قهرمانی ایران (جام الو اسب،سبحان بتن،مادیون)

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

گزارش تصویری از روز دوم مسابقات تور قهرمانی ایران (جام الو اسب،سبحان بتن،مادیون) به گزارش مادیون تصاویر روز دوم مسابقات تور قهرمانی ایران در روز چهار شنبه مورخ 98/02/25 در باشگاه سوارکاری بام در سه رده تور کوچک (جام الو اسب) تور متوسط (جام سبحان بتن) و تور بزرگ (جام مادیون) …

بیشتر بخوانید »

گزارش تصویری از روز اول مسابقات تور قهرمانی ایران (جام الو اسب،سبحان بتن،مادیون)

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

گزارش تصویری از روز اول مسابقات تور قهرمانی ایران (جام الو اسب،سبحان بتن،مادیون) به گزارش مادیون تصاویر اولین مسابقات تور قهرمانی ایران در روز سه شنبه مورخ 98/02/24 در باشگاه سوارکاری بام در سه رده تور کوچک (جام الو اسب) تور متوسط (جام سبحان بتن) و تور بزرگ (جام مادیون) برگزار …

بیشتر بخوانید »

گالری تصاویر اولین مسابقه پرش با اسب جایزه بزرگ رایدر استان البرز (رده B1 و C1)

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

گالری تصاویر اولین مسابقه پرش با اسب جایزه بزرگ رایدر استان البرز به گزارش مادیون تصاویر اولین رویداد پرش با اسب جایزه بزرگ رایدر هیأت سوارکاری استان البرز در روز جمعه مورخ 98/02/06 برگزار گردید. اکنون می توانید از لنز دوربین هانیه همتی تصاویر این مسابقات را مشاهده نمایید.

بیشتر بخوانید »

باشگاه آزمون: گالری تصاویر فینال مسابقات جام صدران پیشرو اسب (تور متوسط و تور بزرگ)

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

باشگاه آزمون: گالری تصاویر فینال مسابقات جام صدران پیشرو اسب (تور متوسط ) به گزارش مادیون تصاویر اولین رویداد پرش با اسب جام صدران هیأت سوارکاری استان تهران در روزیکشنبه مورخ 98/02/01 در باشگاه سوارکاری آزمون برگزار گردید. اکنون می توانید از لنز دوربین هانیه همتی تصاویر این مسابقات را مشاهده نمایید  

بیشتر بخوانید »

باشگاه آزمون: گالری تصاویر فینال مسابقات جام صدران پیشرو اسب (تور کوچک )

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

باشگاه آزمون: گالری تصاویر فینال مسابقات جام صدران پیشرو اسب (تور کوچک و متوسط) به گزارش مادیون تصاویر اولین رویداد پرش با اسب جام صدران هیأت سوارکاری استان تهران در روزیکشنبه مورخ 98/02/01 در باشگاه سوارکاری آزمون برگزار گردید. اکنون می توانید از لنز دوربین هانیه همتی تصاویر این مسابقات را مشاهده نمایید

بیشتر بخوانید »

باشگاه آزمون: گالری تصاویر روز سوم مسابقات جام صدران پیشرو اسب (رده جوانان)

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

باشگاه آزمون: گالری تصاویر روز سوم مسابقات جام صدران پیشرو اسب (رده جوانان) به گزارش مادیون تصاویر اولین رویداد پرش با اسب جام صدران هیأت سوارکاری استان تهران در روز پنجشنبه مورخ 98/01/29 در باشگاه سوارکاری آزمون برگزار گردید. اکنون می توانید از لنز دوربین هانیه همتی تصاویر این مسابقات را مشاهده نمایید …

بیشتر بخوانید »

باشگاه آزمون: گالری تصاویر روز سوم مسابقات جام صدران پیشرو اسب ( رده نونهالان و نوجوانان)

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

باشگاه آزمون: گالری تصاویر روز سوم مسابقات جام صدران پیشرو اسب ( رده نونهالان و نوجوانان) به گزارش مادیون تصاویر اولین رویداد پرش با اسب جام صدران هیأت سوارکاری استان تهران در روز پنج شنبه مورخ 98/01/29 در باشگاه سوارکاری آزمون برگزار گردید. اکنون می توانید از لنز دوربین هانیه همتی تصاویر این …

بیشتر بخوانید »

باشگاه آزمون: گالری تصاویر روز دوم مسابقات جام صدران پیشرو اسب ( تور بزرگ و مالکین)

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

باشگاه آزمون: گالری تصاویر روز دوم مسابقات جام صدران پیشرو اسب ( تور بزرگ و مالکین) به گزارش مادیون تصاویر اولین رویداد پرش با اسب جام صدران هیأت سوارکاری استان تهران در روز چهارشنبه مورخ 98/01/28 در باشگاه سوارکاری آزمون برگزار گردید. اکنون می توانید از لنز دوربین هانیه همتی تصاویر این مسابقات …

بیشتر بخوانید »

باشگاه آزمون: گالری تصاویر روز دوم مسابقات جام صدران پیشرو اسب ( تور کوچک و متوسط)

مادوین مرجع اخبار سوارکاری

باشگاه آزمون: گالری تصاویر روز دوم مسابقات جام صدران پیشرو اسب ( تور کوچک و متوسط) به گزارش مادیون تصاویر اولین رویداد پرش با اسب جام صدران هیأت سوارکاری استان تهران در روز جمعه مورخ 98/01/28 در باشگاه سوارکاری آزمون برگزار گردید. اکنون می توانید از لنز دوربین هانیه همتی تصاویر این مسابقات …

بیشتر بخوانید »

باشگاه آزمون: گالری تصاویر روز اول مسابقات جام صدران پیشرو اسب ( تور بزرگ)

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

باشگاه آزمون: گالری تصاویر روز اول مسابقات جام صدران پیشرو اسب ( تور بزرگ) به گزارش مادیون تصاویر اولین رویداد پرش با اسب جام صدران هیأت سوارکاری استان تهران در روز جمعه مورخ 98/01/27 در باشگاه سوارکاری آزمون برگزار گردید. اکنون می توانید از لنز دوربین هانیه همتی تصاویر این مسابقات را مشاهده …

بیشتر بخوانید »

باشگاه آزمون: گالری تصاویر روز اول مسابقات جام صدران پیشرو اسب (تور کوچک و متوسط)

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

باشگاه آزمون: گالری تصاویر روز اول مسابقات جام صدران پیشرو اسب (تور کوچک و متوسط) به گزارش مادیون تصاویر اولین رویداد پرش با اسب جام صدران هیأت سوارکاری استان تهران در روز جمعه مورخ 98/01/27 در باشگاه سوارکاری آزمون برگزار گردید. اکنون می توانید از لنز دوربین هانیه همتی تصاویر این مسابقات را …

بیشتر بخوانید »