خانه / اخبار سوارکاری / گالری تصاویر روز سوم مسابقات تور قهرمانی ایران، تور کوچک
مادیون مرجع اخبار سوارکاری
مادیون مرجع اخبار سوارکاری

گالری تصاویر روز سوم مسابقات تور قهرمانی ایران، تور کوچک

گالری تصاویر روز سوم مسابقات تور قهرمانی ایران، تور کوچک

به گزارش مادیون دومین دوره مسابقات تور قهرمانی ایران در استان قزوین در تاریخ 98/05/15 الی 98/05/18 در باشگاه سوارکاری سروش قزوین برگزار گردید. اکنون می توانید از لنز دوربین ایمان رحمانی تصاویر این مسابقات را مشاهده نمایید.

گالری تصاویر روز سوم مسابقات تور قهرمانی ایران، تور کوچک
گالری تصاویر روز سوم مسابقات تور قهرمانی ایران، تور کوچک

گالری تصاویر روز سوم مسابقات تور قهرمانی ایران، تور کوچک
گالری تصاویر روز سوم مسابقات تور قهرمانی ایران، تور کوچک

گالری تصاویر روز سوم مسابقات تور قهرمانی ایران، تور کوچک
گالری تصاویر روز سوم مسابقات تور قهرمانی ایران، تور کوچک

 

گالری تصاویر روز سوم مسابقات تور قهرمانی ایران، تور کوچک
گالری تصاویر روز سوم مسابقات تور قهرمانی ایران، تور کوچک

 

همچنین ببینید

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

مواردی که روابط انسان و اسب را منحصر به فرد می کند – قسمت دوم

مواردی که روابط انسان و اسب را منحصر به فرد می کند – قسمت دوم …