خانه / اخبار سوارکاری / پخش زنده _ اولین دوره مسابقات تور قهرمانی ایران
مادیون مرجع اخبار سوارکاری
مادیون مرجع اخبار سوارکاری

پخش زنده _ اولین دوره مسابقات تور قهرمانی ایران

پخش زنده _ اولین دوره مسابقات تور قهرمانی ایران

با پوشش خبری زنده مسابقات ایران چمپیون تورز از وب سایت مادیون در خدمت شما هستیم.

این مسابقات با برگزاری گروه تور قهرمانی ایران و حمایت سامانه جامع سوارکاری مادیون برگزار شده است که به صورت 3 تور با نام تور کوچک (جام الو اسب) ، تور متوسط  (جام سبحان بتن) و تور بزرگ (جام مادیون) می باشد. برگزار کننده این مسابقات  فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران بوده است.مسابقات از ساعت 5 بعدازظهر در باشگاه سوارکاری بام برگزار می شود .

سامانه جامه سوارکاری مادیون اولین پوشش دهنده خبری زنده مسابقات ایران چمپیون تورز می باشد.

لیست اسامی سوارکاران به ترتیب زیر می باشد:

تور کوچک( جام الو اسب)

رده D1 تور کوچک
رده D1 تور کوچک
رده D1 تور کوچک
رده D1 تور کوچک
رده D1 تور کوچک
رده D1 تور کوچک

تور متوسط ( جام سبحان بتن)

رده C1 تور متوسط
رده C1 تور متوسط
رده C1 تور متوسط
رده C1 تور متوسط
رده C1 تور متوسط
رده C1 تور متوسط

تور بزرگ ( جام مادیون)

رده B1 تور بزرگ
رده B1 تور بزرگ
رده B1 تور بزرگ
رده B1 تور بزرگ

تا دقایقی دیگر اولین سوارکار وارد مانژ سرپوشیده باشگاه سوارکاری خواهد شد

رده D1 تور کوچک (جام الو اسب) آغاز گردیده تاکنون 16 سوارکار مسیر را طی کرده و اکنون سوارکار شماره 17 آقای سجاد دوست محمدی با اسب سامانتا در حال پرش می باشد

بهترین زمان کسب شده تاکنون متعلق به سوارکار خانم لادن امیر ماهانی با اسب دونات با دقیقه 22:52 از استان تهران می باشد.

تاکنون 40 سوارکار از تور کوچک ( جام الو اسب) مسیر را طی کرده اند که در این بین آقای پیام رحیمی با 20:06  ثانیه در صدر جدول قرار دارد

تا ساعت 19:24 دقیقه 51 سوارکار مسیر را طی کردند که پنجاه و یکمین سوارکار اقای علیرضا علیرضایی با اسب زئوس با زمان 22:03 می باشد.

سوارکار رامین شهابی با اسب سمیگوئل از تهران مسیر را با زمان 21:20 ثانیه زمان را سپری کرد.

سوارکار مسعود مکاری نژاد مسیر را با زمان 20:22 ثانیه مسیر را بدون خطا طی کرد.

سوارکار داوود پوررضایی مسیر را با زمان 35:73 مسیر را با 4 خطا طی کرد

هم اکنون مهسا شفیعی سوارکار نفر 61 ام در حال پرش می باشد

سوارکار ملیکا غروی با زمان 26:99 ثانیه مسیر را طی کرد

نفرات برتر رده D1 تور کوچک ( جام الو اسب) به ترتیب زیر می باشد:

مقام اول محمد ولی الله با اسب فورتیکا

مادیون مرجع اخبار سوارکاری
مادیون مرجع اخبار سوارکاری

مقام دوم مسعود برجیان با اسب لدارکو

مقام سوم مسعود مکاری نژاد با اسب فور اور

مادیون مرجع اخبار سوارکاری
مادیون مرجع اخبار سوارکاری

رده C1 تور متوسط ( جام سبحان بتن) در ساعت 10 آغاز گردید تا کنون دانیال محزون و داوود پوررضایی مسیر را طی نمودند.

سوارکار داوود پور رضایی با زمان 23: 25 ثانیه مسیر را بدون خطا طی کرد

تا این لحظه سوارکار محمد ابوالحسنی زاده بالاترین امتیاز را دارا می باشد.

پنجاه و نهمین سوارکار از رده تور متوسط آقای مجید شریفی با اسب لو مسیر را در زمان 22:40 ثانیه بدون خطا طی کرد

سوارکار مجتبی مکاری نژاد با 4 خطا مسیر مسابقه را در زمان 22:20 ثانیه سپری کرد

نفرات برتر رده C1 تور متوسط ( جام سبحان بتن) به ترتیب زیر می باشد:

مقام اول: محمد ابوالحسنی زاده

مقام دوم :مسعود مکاری نژاد

مقام سوم: آرش رحمتی

سوارکاران تور بزرگ ( جام مادیون)

سوارکار ابوالفضل منصوری با اسب فاروغ با 6 خطا مسیر را در زمان 41:99 ثانیه طی نمود

سوارکار رادمرد هوشمند با اسب کارتینو گلد از استان البرز  با زمان 36:31 ثانیه طی نمود

سوارکار رضا شکری با اسب بلانکو از استان تهران با زمان 41:14 ثاینه با 4 خطا مسیر را طی نمود

سوارکار عادل کشاورز با اسب کنتراد از استان تهران با زمان 40:27 ثانیه مسیر را بدون خطا سپری کرد

سوارکار حمیدرضا حاجی کندی با اسب بیسیک با زمان 41:33 ثانیه مسیر را با 4 خطا سپری کرد

سوارکار سهراب معصومی با اسب کندی من از استان تهران با زمان 34:01 ثانیه مسیر را با 4 خطا سپری کرد

سوارکار داوود پوررضایی با زمان 33:77 ثانیه مسیر را با 4 خطا سپری کرد

سوارکار سامان دارابی با اسب زوکچرو بدون خطا مسیر را در زمان 38:92 ثانیه طی کرد

سوارکار مازیار جمشیدخانی با اسب وایمور بدون خطا مسیر را در زمان 31:87 ثانیه طی کرد

سوارکار محمد ابوالحسنی زاده با زمان 39:13 ثانیه مسیر را طی کرد

سوارکار محمد زرین با زمان 35:79 ثانیه مسیر را بدون خطا سپری کرد.

سوارکار امیر زاهدی با اسب گریت جی با زمان 38:07 ثانیه مسیر را با 4 خطا سپری کرد

میر علی کمپانی با اسب کوئی زینوس با 12 خطا مسیر را در زمان 42:30 ثانیه طی نمود

سوارکار رامین شهابی با اسب دجانگو با 8 خطا مسیر را در زمان 39:50 ثانیه طی کرد

سوارکار نغمه خانجانی با 9 خطا در زمان 43:57 ثانیه مسیر را سپری کرد

سوارکار دانیال محزون با اسب فاینال چیتر با 8 خطا مسیر را در زمان 32:83 ثانیه سپری کرد

سوارکار ملیکا غروی با اسب وولی ول با 4 خطا مسیر را در زمان 32: 82 ثانیه طی کرد

سوارکار رادمرد هوشمند با اسب هریتیج مسیر را در زمان 31:70 ثاینه بدون خطا سپری کرد

سوارکار مسعو برجیان با زمان 32:60 ثانیه مسیر را با 8 خطا سپری کرد

سوارکار سید حمیدرضا جوزی با اسب گارسیا در زمان 32: 57 ثانیه مسیر را با 4 خطا سپری کرد

سوارکار حمیدرضا حسینی با 4 خطا مسیر را در زمان 32:82 ثانیه طی کرد

سوارکار سیاوش کریمی با زمان 51 ثانیه مسیر را با 11 خطا طی کرد

سوارکار علی عزیزنیا با اسب گیتو دو پارسیس مسیر را در زمان 33:88 ثانیه بدون خطا سپری کرد

سوارکار عادل کشاورز با اسب کربن آرا در زمان 41 ثانیه مسیر را بدون خطا سپری کرد

سوارکار ایلیا معنوی مسیر را بدون خطا در زمان 40:03 ثانیه طی کرد

سوارکار مجید سلطانی با اسب Donckerrvoortdh مسیر را بدون خطا در زمان 39:22 ثانیه سپری کرد

سوارکار آرش رحمتی با زمان 33: 72 ثانیه مسیر را بدون خطا سپری کرد

سوارکار داوود پوررضایی با زمان 28:23 مسیر را با 4 خطا سپری کرد

سوارکار مسعود مکاری نژاد با اسب هارت تو بیت مسیر را در زمان 39:43 ثانیه با 8 خطا سپری کرد

سوارکار نغمه خانجانی با 9 خطا مسیر را در زمان 35 ثانیه سپری کرد

سوارکار علیرضا  محمد علیزاده با اسب ادیلیک مسیر را در زمان 30:88 ثانیه با 14 خطا سپری کرد

سوارکار محمد زرین مسیر را در زمان  41:28 ثانیه با 14 خطا سپری کرد

نفرات برتر رده B1  تور بزرگ ( جام مادیون) به ترتیب زیر می باشد:

مقام اول: رادمرد هوشمند

مقام دوم:مازیار جمشیدخانی

مقام سوم:آرش رحمتی

مادیون مرجع اخبار سوارکاری
مادیون مرجع اخبار سوارکاری

 

 

همچنین ببینید

مادیون مرجع اخبار سوارکاری

اسب Enable فاتح رقابت های اسب دوانی یورک انگلستان شد

اسب Enable فاتح رقابت های اسب دوانی یورک انگلستان شد مادیون مرجع اخبار سوارکاری – …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *